دیدار مدیران ارشد سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی ایران

مديران ارشد سنديکاي توليدکنندگان مواد اوليه دارويي، شيميايي و بستهبندي دارويي ايران، (19 بهمنماه)؛ همزمان با دهه فجر، ضمن ديدار از شهرک دارويي برکت، جلسه هيات مديره خود را هم در يکي از سالنهاي جلسات مديريتي اين شهرک برپا نمودند.

در اين جلسه علاوهبر مهندس فرامرز اختراعي رئيس هيات مديره، دکتر عليرضا زهرايي، مهندس محمد حسين محرابي، مهندس سيد محمدرضا موسوي، مهندس علي حيدرعلي و دکتر عاصم عبدالله پور اعضاء اصلي هيات مديره و بازرس، دکتر محمد پيرورام دبير و همچنين مهندس صابر نامي مدير تحقيقات و آموزش اين سنديکا حضور داشتند.

 در اين برنامهي يک روزه بازديد، پس از تجميع مدعوين، ابتدا مديران ارشد شهرک، ضمن خوشآمدگويي به ميهمانان، معرفي مختصري ازروند ساخت بزرگترين پروژه تاريخ حوزه دارو کشور ارائه نموده و سپس همگي به جزء (دکتر شريف اعلم، مديرعامل شرکت «شفاء فارمد» به عنوان يکي از اعضاء سنديکاي مذکور)، سالن جلسه را (جهت برپايي جلسه هيات مديره سنديکاي مذکور)، ترک نموده و در اختيار اعضاء هيات مديره قرار دادند.

پس از اتمام اين جلسه اختصاصي، اقامه نماز جماعت (در يکي از نمازخانههاي شهرک) و صرفناهار؛ مدعوين از بخشهاي زيرساختي شهرک؛ نظير: درياچه، تصفيهخانه آب، کانالهاي جمعآوري آبهاي سطحي، محل کشت گونههاي نادر گياهان دارويي با آبياري نوين خودکار، نيروگاه و پستهاي اختصاصي برق واحدها، خطوط مجزاي آب (از دو مبنع مختلف)، تاسيسات ارتباطي اختصاصيافته براي هر واحد (با فيبرهاي نوري و پستهاي مخابراتي جداگانه)، سلولهاي خورشيدي، بلوارها و ميادين، محل ساخت گمرکات و...، همچنين واحدهاي خارجي و ايراني تاسيس شده و يا در شرف تاسيس، ديدار نموده و مديران شهرک توضيحات لازم را در محل به آنان ارائه نمودند.

 

باغ موزه گياهان دارويي جذاب براي مدعوين:

يکي از محلهايي که با دارا بودن امکانات يک موزه نوين (به خصوص امکانات مدرن و الکترونيکي)، براي  مدعوين بسيار جذاب بود، باغ موزه گياهان دارويي بود که در آن موارد بسياري از تاريخچه 7هزار ساله طب گياهي ايران، گردآوري گرديده است.

«برکت» نماد خودباوري است

  در انتهاي اين برنامه مهندس فرامرز اختراعي، رييس هيات مديره سنديکاي توليدکنندگان مواد اوليه دارويي، شيميايي و بستهبندي دارويي با اشاره به دههي فجر و آرمانهاي انقلاب و مشاهدات خود و همکارانش؛ گفت: يکي از دستآوردهاي انقلاب خودباوري بود و معمار انقلاب اسلامي، دائماً با تکرار اين حقيقت که «ما ميتوانيم» اعتماد به نفس ملت را ارتقاء ميبخشيد. وي افزود: براساس همين باور است که اکنون شاهديم، ظرف مدت کوتاهي اين شهرک طراحي و با زيرساختهاي منحصربهفرد، به اين مرحله رسيده است و قطعاً در آينده نزديک وجب به وجب آن مملو از واحدهاي صنعتي ايراني و خارجي خواهد شد. رييس سنديکاي توليدکنندگان مواد اوليه دارويي، شيميايي و بستهبندي دارويي با برشمردن نقش مواد موثره و ملزومات دارويي در کل عرصه سلامت، گفت: طي جهشي که در سالهاي اخير ايجاد شده است، هم اينک 54 درصد مواد موثره دارويي در داخل کشور ساخته ميشود و در برخي ملزومات ديگر اين رقم بالاتر است.

وي ادامه داد: اين عدد حتّي در برخي از ملزومات (مانند بستهبندي و مواد اوليه) به مراتب بيشتر است.

مهندس اختراعي در همين حال تاکيد نمود: البته هنوز صنايع ساخت مواد و ملزومات ساخت دارو (API) هنوز جاي رشد بالايي دارد، زيرا 97 درصد از کل تعداد داروي ساخته شده، در داخل توليد ميشود.

وي سپس با تاکيد بر لزوم صادرات، گفت: شرکتهاي خارجي براي عطش فراواني براي ورود به بازار بزرگ ايران دارند، ما نيز بايد بازارهاي خارج از کشور را هدف قرار دهيم.

رييس سنديکاي توليدکنندگان مواد اوليه دارويي، شيميايي و بستهبندي دارويي، سپس با اشاره به امکانات شهرک دارويي-صنعتي برکت و ظرفيتهاي بالاي متخصصان و مديران، گفت: اين شهرک با تجميع کل زنجيره توليد در حوزه دارو، قراردادن شرکتهاي ايراني و خارجي در کنار يکديگر و پيوند دادن حوزه صنعت با دانش، سهم بالايي در توسعه کل صنايع دارويي و به تبع آن صادرات اين محصولات حياتي دارد. وي تاکيد کرد: اعتقاد داريم با نگاهي به آينده، واحدهاي داخلي بايد در اين شهرک گرد هم آمده و با هدف توليد براي کل بازارجهاني در انديشه تعالي متناسب با ظرفيتهاي خود باشند،  زيرا ايران در بسياري از صنايع از جمله صنايع دارو، داراي ظرفيتها و مزيتهاي فراواني است که با روحيه خود باوري، ميتوان به آنها فعليت بخشيد.

مهندس اختراعي در انتهاء اين ديدار و در واکنش به پيشنهاد يکي از مشاوران اقتصادي حاضر در جلسه، «مبني بر داشتن محلي در شهرک برکت از سوي سنديکا، به صورت تعاوني با هدف تحقيقات و استفاده از قابليتهاي منطقه آزاد بودن اين مکان جهت توسعه صادرات»، گفت: ما به اعضاء خود پيشنهاد و تاکيد خواهيم نمود که در صورتي که قصد توسعه دارند، حتيالمقدور طرح خود را در اين شهرک اجرايي نمايند، ضمن اينکه پيشنهاد مذکور نيز، در دستورکار سنديکا قرار مي گيرد.

کد مطلب:588
تاریخ ارسال:1396/01/26
تعداد بازدید:1816
تعداد نظر: